تعمیر یخچال

کد خطا یا ارورهای یخچال فریزر الکترواستیل + رفع خطا

در این مقاله از سایت کارا امداد به بررسی خطا یا ارور یخچال فریزر الکترواستیل پرداخته ایم. بسیاری از خطاها در بین یخچال الکترواستیل و فریزر الکترواستیل و همچنین یخچال فریزر الکترواستیل مشترک هستند و اگر با هر یک از آن ها برخورد کردید با راهنمای زیر می توانید آنها را رفع کنید. در صورتی که برای تعمیر یخچال خود به تعمیرکار نیاز دارید می توانید با ما تماس بگیرید.

راهنمای مطالعه مطالب:

خطا یا ارورها در یخچال فریزر الکترواستیل

رفع خطا یا ارور E1 در یخچال فریزر الکترواستیل

خطا یا ارور E1 در یخچال فریزر الکترواستیل مربوط به سنسور های یخچال می شود برای رفع این ارور موارد زیر را بررسی کنید

سنسور های یخچال را چک کنید و از سالم بودن آن و همچنین قطعی آن مطمئن شوید

برد الکترونیکی یخچال را بررسی کنید و از سالم بودن آن مطمئن شوید.

رفع خطا یا ارور E2 در یخچال فریزر الکترواستیل

برای رفع خطا یا ارور E2 در یخچال فریزر الکترواستیل باید موارد زیر را بررسی کنید

این ارور نشان دهنده مشکل در سنسور فریزر می باشد

سنسور های دمایی قسمت فریزر را چک کنید و از سالم بودن و عدم قطعی آن اطمینان حاصل کنید

برد الکترونیکی دستگاه را بررسی نمایید و از سالم بودن آن مطمئن شوید و در صورت خرابی تعمیر و یا تعویض باید گردد.

رفع خطا یا ارور E3 در یخچال فریزر الکترواستیل

برای رفع خطا یا ارور E3 در یخچال فریزر الکترواستیل موارد زیر را بررسی کنید

ارور e3 در یخچال فریزر الکترواستیل مربوط به سنسور اواپراتور است که احتمالا دچار مشکل شده است

ترموفیوز دستگاه را بررسی کنید و مطمئن شوید که سالم است.

المنت دستگاه را چک کنید و هرگونه خرابی آن را بررسی کنید.

برد الکترونیکی دستگاه را چک کنید و مطمئن شوید ایراد یا خرابی ندارد.

رفع خطا یا ارور E4 در یخچال و فریزر الکترواستیل

برای رفع خطا یا ارور E4 در یخچال و فریزر الکترواستیل باید موارد زیر را بررسی نمایید.

ارور e4 مربوط به مشکل در سنسور محیطی یخچال می باشد.

المنت یخچال را بررسی کنید و از سالم بودن آن مطمئن شوید.

ترموفیوز یخچال را چک کنید و مطمئن شوید که خراب و یا معیوب نیست.

برد الکترونیک دستگاه را بررسی کنید که دچار قطعی و یا خرابی نشده باشد.

رفع خطا یا ارور E5 در یخچال و فریزر الکترواستیل

برای رفع خطا یا ارور E5 در یخچال و فریزر الکترواستیل موارد زیر را بررسی کنید:

ارور e5 در یخچال الکترواستیل نشان دهنده مشکل جدی در سیستم تبرید می باشد.

کمپرسور دستگاه را بررسی کنید و مطمئن شوید به درستی کار می کند و مشکلی در سرمایش دستگاه ایجاد نمی کند.

المنت یخچال چک شود و از سالم بودن آن مطمئن شوید.

ترموفیوز دستگاه بررسی شود و اطمینان حاصل شود که سالم است.

سنسور اواپراتور دستگاه چک شود این سنسور باید به درستی کار کند.

مدار الکترونیکی دستگاه را از نظر خرابی و معیوب بودن بررسی شود.

رفع خطا یا ارور E6 در یخچال و فریزر الکترواستیل

برای برطرف کردن خطا یا ارور E6 در یخچال و فریزر الکترواستیل باید موارد زیر بررسی شود.

ارور e6 در یخچال فریزر الکترواستیل بابت بالا رفتن دما در داخل یخچال است که عوامل زیادی ممکن است این مشکل را ایجاد کرده باشن.

مدار تبرید را بررسی کنید و از هرگونه نشتی و یا کیپ شدن آن مطمئن شوید.

کمپرسور را بررسی کنید و مطمئن شوید به درستی کار می کند و دچار ضعیفی و یا خرابی نشده باشد.

کندانسور دستگاه را بررسی کنید و آن را از هرگونه آلودگی و کثیفی پاک کنید.

درب و لاستیک درب را بررسی کنید و مطمئن شوید که به درستی بسته می شود و مشکلی ندارد.

دیفراست ناقص ممکن است سبب این مشکل شده باشد آن را بررسی کنید.

المنت دستگاه را بررسی کنید و مطمئن شوید سالم است.

ترموفیوز دستگاه را از نظر خرابی و معیوب بودن بررسی کنید.

سنسور دستگاه را بررسی کنید و مطمئن شوید به درستی کار می کند.

فن دستگاه را بررسی کنید که باید سالم باشد.

و در نهایت برد الکترونیکی دستگاه رو بررسی کنید و مطمئن شوید سالم است.

رفع خطا یا ارور E7 در یخچال و فریزر الکترواستیل

برای رفع خطا یا ارور E7 در یخچال و فریزر الکترواستیل موارد زیر را بررسی کنید:

ارور e7 به دلیل پایین رفتن دمای یخچال از حد نرمال و تعیین شده آن می باشد.

دمپر دستگاه را بررسی کنید و مطمئن شوید سالم است و به درستی کار می کند.

کانال هوای یخچال را کامل بررسی کنید و مطمئن شوید دچار شکستگی و عیب نشده باشد.

رفع خطا یا ارور E8 در یخچال و فریزر الکترواستیل

برای رفع خطا یا ارور E8 در یخچال و فریزر الکترواستیل موارد زیر را بررسی کنید.

ارور e8  در یخچال فریزر الکترواستیل مشکلی در ارتباط بین برد الکترونیکی دستگاه و برد نمایشگر را نشان می دهد.

برد نمایشگر را بررسی و از سالم بودن آن مطمئن شوید

برد الکترونیکی دستگاه را بررسی کنید و مطمئن شوید به درستی وظایف خود را انجام می دهد

رفع خطا یا ارور E9 یخچال و فریزر الکترواستیل

برای رفع خطا یا ارور E9 یخچال و فریزر الکترواستیل موارد زیر را بررسی کنید:

ارور e9 مربوط به مشکل در برفک زدایی دستگاه می شود و به عوامل بسیاری بستگی دارد.

المنت دستگاه را بررسی کنید و مطمئن شوید که به درستی کار می کند.

سنسور اواپراتور را چک کنید این سنسور باید به درستی کار کند و دچار مشکل و خرابی نباشد.

ترموفیوز را بررسی کنید و مطمئن شوید سالم است و به درستی کار می کند.

برد الکترونیکی دستگاه را از نظر هرگونه عیب و خرابی بررسی کنید.

رفع خطا یا ارور E10 در یخچال و فریزر الکترواستیل

برای رفع خطا یا ارور E10 در یخچال و فریزر الکترواستیل موارد زیر را بررسی کنید:

ارور e10 در یخچال فریزر الکترواستیل نشان دهنده مشکل در فن اواپراتور می باشد که عوامل مختلفی ممکن است موجب آن شود.

فن اواپراتور را بررسی کنید و مطمئن شوید سالم است و به درستی کار می کند.

اواپراتور را چک کنید و مطمئن شوید سرما دهی به درستی انجام می شود.

برد الکترونیکی دستگاه را بررسی کنید که باید به درستی کار خود را انجام دهد.

رفع خطا یا ارور E11 در یخچال و فریزر الکترواستیل

برای رفع خطا یا ارور E11 در یخچال فریزر الکترواستیل موارد زیر را بررسی کنید.

ارور e11  مربوط به مشکل در فن کندانسور می باشد.

فن کندانسور را بررسی کنید و از سالم بودن آن مطمئن شوید.

برد الکترونیک دستگاه را بررسی کنید و از سلامت آن مطمئن شوید.

رفع خطا یا ارور E12 در یخچال فریزر الکترواستیل

برای رفع خطا یا ارور E12 در یخچال فریزر الکترواستیل موارد زیر باید بررسی شود.

علت اصلی ارور e12 مربوط به مشکل در برد الکترونیکی و یا کابل دیتا ( کابل اتصال بین برد اصلی و برد نمایشگر ) می باشد.

کابل دیتا را بررسی کنید و از سالم بودن آن مطمئن شوید.

برد الکترونیک اصلی دستگاه را بررسی کنید و مطمئن شوید که سالم است.

برای اطمینان بیشتر برد نمایشگر دستگاه را نیز بررسی کنید.

خطا یا ارورها در یخچال یا فریزر الکترواستیل

رفع خطا یا ارور ER در یخچال یا فریزر الکترواستیل

برای رفع خطا یا ارور ER در یخچال یا فریزر الکترواستیل موارد زیر را بررسی کنید.

ارور er در یخچال الکترواستیل و همچنین فریزر الکترواستیل مربوط به مشکل در برد الکترونیک اصلی دستگاه است.

برد الکترونیک دستگاه را بررسی کنید و مطمئن شوید به درستی کار می کند و سالم است.

رفع خطا یا ارور F0 در یخچال یا فریز الکترواستیل

برای رفع خطا یا ارور F0 در یخچال یا فریز الکترواستیل باید موارد زیر را بررسی کنید.

ارور f0  در یخچال الکترواستیل و فریزر الکترواستیل مربوط به خرابی و یا ایراد درعملکرد فن اواپراتور می باشد.

فن اواپراتور را بررسی کنید و مطمئن شوید که سالم است.

اتصالات بین فن و برد الکترونیک دستگاه را بررسی کنید و از عدم قطع بودن آن مطمئن شوید.

برد الکترونیکی اصلی دستگاه را چک کنید و مطمئن شوید سالم است.

رفع خطا یا ارور F1 در یخچال یا فریزر الکترواستیل

برای رفع خطا یا ارور F1 در یخچال یا فریزر الکترواستیل موارد زیر را بررسی کنید.

ارور f1 در یخچال الکترواستیل و فریزر الکترواستیل مربوط به مشکل در فن کندانسور می باشد.

فن کندانسور را بررسی کنید و از سالم بودن ان مطمئن شوید.

اتصالات بین فن کندانسور و برد الکترونیک اصلی دستگاه را بررسی کنید و از عدم قطع بودن آن مطمئن شوید.

برد الکترونیک اصلی دستگاه را بررسی کنید و از سالم بودن آن اطمینان حاصل کنید.

رفع خطا یا ارور R1 در یخچال الکترواستیل

برای رفع خطا یا ارور R1 در یخچال الکترواستیل موارد زیر را بررسی کنید.

ارور r1 در یخچال الکترواستیل بابت وجود مشکل در سنسور یخچال و یا خرابی برد است. که حتی باعث چشمک زدن چراغ MID نیز خواهد شد.

سنسور یخچال را بررسی کنید و مطمئن شوید که سالم است.

برد الکترونیک اصلی دستگاه را بررسی کنید و از سالم بودن آن اطمینان حاصل کنید.

رفع خطا یا ارور F3 در یخچال الکترواستیل

برای رفع خطا یا ارور F3 در یخچال الکترواستیل موارد زیر را بررسی کنید.

ارور f3 در یخچال الکترواستیل وقتی پیش میاد که مشکلی در المنت یخچال پیش بیاد این مشکل سبب کار کردن المنت بیش از زمان نرمال و 85 دقیقه دقیقه است. با مشاهده این خطا به احتمال زیاد چراغ HIGH نیز چشمک خواهد زد.

المنت دستگاه را بررسی کنید و مطمئن شوید که سالم است.

اتصالات بین المنت و برد الکترونیکی اصلی یخچال را چک کنید و از عدم قطعی آن اطمینان حاصل کنید.

برد الکترونیکی اصلی دستگاه را بررسی کنید و از سالم بودن آن مطمئن شوید.

رفع خطا یا ارور C1 در یخچال الکترواستیل

برای رفع خطا یا ارور C1 در یخچال الکترواستیل موارد زیر را بررسی کنید.

ارور c1 در یخچال الکترواستیل مربوط به وجود مشکل در سنسور برفک زدایی دستگاه می باشد. این ارور وقتی دمای یخچال بیش از حد پایین بیاید و به 5 درجه برسد در نمایشگر ظاهر می شود که باعث چشمک زدن چراغ  QUICK نیز می شود.

سنسور برفک زدایی یخچال را چک کنید و از سالم بودن آن مطمئن شوید.

برد الکترونیکی اصلی یخچال را بررسی کنید و مطمئن شوید که سالم می باشد.

رفع خطا یا ارور D1 در یخچال الکترواستیل

برای رفع خطا یا ارور D1 در یخچال الکترواستیل موارد زیر را بررسی کنید.

ارور d1 در یخچال الکترواستیل نشان دهنده وجود مشکل در سنسور برفک زدایی است.

سنسور برفک زدایی دستگاه را بررسی کنید و در صورت خرابی باید تعویض شود.

برد الکترونیکی اصلی دستگاه را بررسی کنید و اطمینان حاصل کنید که سالم است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا